Chia tài sản khi ly hôn theo nguyên tắc gì?

Đây là một trong một số nội dung đáng lưu ý của Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP (hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình số 52/2014/QH13) có hiệu lực tính từ ngày 1-3-2016.
Nếu không có văn bản thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng hoặc văn bản thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng bị tòa tuyên bố vô hiệu toàn bộ thì tòa áp dụng chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định để chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn. Bấy giờ, tài sản chung của vợ chồng về nguyên tắc được chia đôi mặc dù vậy có tính tới các yếu tố sau đây để xác minh tỉ lệ tài sản mà vợ chồng được chia khi chia tài sản khi ly hôn. Gồm có:

1. Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng: là tình trạng về năng lực pháp luật, năng lực hành vi, sức khỏe, kinh tế, khả năng lao động tạo ra thu nhập sau khi li dị của vợ, chồng cũng như của một số thành viên khác trong gia đình mà vợ chồng có quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài sản theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình. Bên gặp khó khăn hơn sau khi ly dị được chia phần tài sản nhiều hơn so với bên còn lại hoặc được ưu tiên nhận loại tài sản để bảo đảm duy trì, ổn định cuộc sống của họ dù thế phải phù hợp với hoàn cảnh thực tế của gia đình và của vợ, chồng;
2. Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung: là sự đóng góp về tài sản riêng, thu nhập, công việc gia đình và lao động của vợ, chồng trong việc tạo lập, duy trì và phát triển số tài sản chung. Người vợ hoặc chồng ở nhà chăm sóc con, gia đình mà không đi làm được tính là lao động có thu nhập tương đương với thu nhập của chồng hoặc vợ đi làm. Bên có công sức đóng góp nhiều hơn sẽ được chia nhiều hơn;
3. Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập: là việc chia tài sản chung của vợ chồng khi làm thu tuc ly hon cần bảo đảm cho vợ, chồng đang hoạt động nghề nghiệp được tiếp tục hành nghề; cho vợ, chồng đang hoạt động sản xuất, kinh doanh được tiếp tục được sản xuất, kinh doanh để tạo thu nhập và phải thanh toán cho bên còn lại phần giá trị tài sản chênh lệch. Việc bảo vệ lợi ích chính đáng của từng bên trong sản xuất, kinh doanh và hoạt động nghề nghiệp không được ảnh hưởng đến điều kiện sống tối thiểu của vợ, chồng và con chưa thành niên, con đã thành niên dù thế mất năng lực hành vi dân sự;
4. Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng: là lỗi của vợ hoặc chồng vi phạm quyền, nghĩa vụ về nhân thân, tài sản của vợ chồng dẫn đến ly hôn.
Để được tư vấn cụ thể và chi tiết hơn bạn có thể liên hệ tới Hotline (043) 795 7776

Advertisements

Kết hôn với chồng công an cần điều kiện gì?

Mình và bạn trai quen nhau cũng lâu và có ý định đi đến kết hôn với nhau, bạn trai mình làm trong ngành công an. Nhưng bên ngoại mình có cô với chú đi nước ngoài theo dạng bảo lãnh thân nhân. Vậy cho mình hỏi như vậy mình và bạn trai mình có đăng ký kết hôn được với nhau không và có bị ảnh thưởng gì đến hai bên không? Mong luật sư trả lời và giải đáp thắc mắc cho mình, xin chân thành cảm ơn!

Nội dung tư vấn:
Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Oceanlaw. Với thắc mắc của bạn, Công ty luật Oceanlaw xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:
Bạn và người yêu làm trong ngành công an có ý định đi tới kết hôn với nhau thì phải đáp ứng một số điều kiện:
–  Thứ nhất là đáp ứng những quy định của Luật hôn nhân và gia đình năm 2014;
–  Thứ hai là phải đáp ứng quy định về điều kiện đang ký kết hôn của ngành công an nhân dân.
1.    Thứ nhất, những quy định của Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 về điều kiện kết hôn
Luật hôn nhân gia đình 2014 quy định về Điều kiện kết hôn tại Điều 8, theo đó hai bạn muốn kết hôn với nhau phải đủ các điều kiện sau:
– Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;
– Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;
–  Không bị mất năng lực hành vi dân sự;
– Việc kết hôn không thuộc 1 trong những trường hợp cấm kết hôn sau:
a) Kết hôn giả tạo, ly hôn giả ;
b) Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn;
c) Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ;
d) Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa một số người cùng dòng máu về trực hệ; giữa một số người có họ trong phạm vi 3 đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng” (khoản 2 Điều 5).
2. Thứ 2 là phải đáp ứng quy định về điều kiện  kết hôn của ngành công an nhân dân
Do có các đặc thù riêng về vấn đề bí mật và an ninh quốc gia, trước khi  kết hôn với người trong ngành công an bạn và gia đình bạn sẽ phải thẩm tra lý lịch 3 đời về các điều kiện cơ bản:
– Gia đình làm tay sai cho chế độ phong kiến, Nguy quân, Ngụy quyền;
– Bố mẹ hay bản thân có tiền án hay đang chấp hành án phạt tù;
– Gia đình hay bản thân theo Đạo thiên chúa, Cơ đốc, Tin lành…;
– Gia đình hoặc bản thân là người dân tộc Hoa;
– Bố mẹ hay bản thân là người nước ngoài (kể cả đã nhập tịch)
Hơn nữa còn các quy định khác tuy thế tùy thuộc vào địa phương cuả bạn.
Bạn trai bạn phải tự viết đơn xin tìm hiểu gia đình, viết hai đơn, một đơn nộp cho đơn vị công tác, một đơn nộp cho Phòng tổ chức cán bộ. Trong thời gian tìm hiểu từ ba tới sáu tháng, tùy thuộc vào mức độ tình cảm của hai bên.
Sau đó Phòng Tổ chức cán bộ sẽ thẩm tra, xác minh người sẽ dự định cưới và tất cả những người thân trong gia đình tại nơi sinh sống và nơi làm việc. Thời gian thẩm tra, xác minh từ 2 đến bốn tháng, Trường hợp không có gì trở ngại thì Phòng Tổ chức cán bộ sẽ gửi Thông báo cho phép kết hôn tới đơn vị công tác, lúc đó các bên mới tiến hành đăng ký kết hôn và tổ chức cưới.
Khi đủ 2 điều kiện trên và bên ngoại của bạn có cô với chú đi nước ngoài theo dạng bảo lãnh thân nhân thì bạn và người yêu của bạn làm trong ngành công an kết hôn được với nhau và không bị ảnh thưởng gì tới hai bên.
Để được tư vấn thêm thì bạn hãy liên lạc đến hotline  0965 15 13 11

Tình hình nhận con nuôi trong nước qua những con số

Theo báo cáo của Bộ Tư pháp, năm 2015, ước tính, những cơ quan có thẩm quyền xử lý 2.787 trường hợp làm Thủ tục nhận con nuôi trong nước, 528 trường hợp làm Thủ tục nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài(tăng 30 trường hợp so với năm trước.
Tính chung cả nhiệm kỳ 2011-2015, đã giải quyết 13.187 trường hợp nuôi con nuôi trong nước và  2.260 trường hợp nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài; số lượng một vài địa bàn các tỉnh, thành phố tham gia xử lý việc nuôi con nuôi nước ngoài đã được mở rộng (hiện tại tổng số có 47 tỉnh, thành phố).
Theo thống kê, việc tuyên truyền về đăng ký nuôi con nuôi thực tế được đẩy mạnh. Công tác tiếp nhận và giải quyết một vài vướng mắc, khó khăn của địa phương trong lĩnh vực nhận con nuôi được quan tâm, hướng dẫn kịp thời. Công việc kiểm tra, đánh giá hoạt động của những Văn phòng con nuôi nước ngoài hoạt động tại Việt Nam được đổi mới. Vị trí của Cơ quan Trung ương về con nuôi quốc tế của Việt Nam đã dần được quốc tế công nhận.
Đại diện Bộ Tư pháp cũng cho rằng, trong nhiệm kỳ 2011-2015, thể chế về nhận con nuôi tiếp tục được hoàn thiện, đảm bảo thực hiện có hiệu quả Luật nuôi con nuôi năm 2010 và ngày càng gần hơn với cácchuẩn mực quốc tế về bảo vệ quyền của trẻ em. Việc Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Công ước Lahay năm 1993 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực con nuôi quốc tế đã mở ra cơ hội hợp tác quốc tế mới, từ song phương đến đa phương trong lĩnh vực mang tính nhân đạo sâu sắc này, đồng thời tăng cường cơ chế bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của trẻ em khi được giải quyết làm con nuôi người nước ngoài.
Rào cản từ những địa phương
Theo đánh giá của Bộ Tư pháp, công việc triển khai thi hành Luật nuôi con nuôi và Công ước La Hay về con nuôi quốc tế còn chưa đồng đều ở một vài địa phương. Một số quy định pháp luật trong lĩnh vực nuôi con nuôi chưa thật sự sát với thực tế. Những vướng mắc trong việc sử dụng lệ phí đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước và nước ngoài và huy động nguồn hỗ trợ nhân đạo chưa được tháo gỡ một cách thật sự triệt để và hiệu quả. Một số địa phương chưa chỉ định cơ sở nuôi dưỡng được xử lý cho trẻ em làm con nuôi nước ngoài theo quy định của Luật nuôi con nuôi; hiện tượng trẻ em bị bỏ rơi trong nhà chùa chưa đưa vào cơ sở nuôi dưỡng còn phổ biến; số lượng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, nhất là trẻ em khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo chưa tìm được mái ấm gia đình còn rất nhiều.
Cũng theo Bộ Tư pháp, tình hình trên xuất phát từ nguyên nhân, đội ngũ cán bộ làm công tác hộ tịch, chứng thực, nhận con nuôi, lý lịch tư pháp, bồi thường nhà nước ở địa phương còn thiếu, trình độ, năng lực còn hạn chế, nhất là cán bộ Tư pháp-Hộ tịch ở cấp xã. Trong đăng ký khai tử, việc tiến hành đang phụ thuộc nhiều vào ý thức tự giác của người dân, pháp luật chưa có cơ chế ràng buộc trách nhiệm vì thế còn nhiều trường hợp không thực hiện đăng ký khai tử.
Hơn nữa, nhận thức của các cấp, các ngành về công tác hộ tịch, chứng thực, nhận con nuôi, lý lịch tư pháp, bồi thường nhà nước còn hạn chế. Cơ chế phối hợp liên ngành trong xử lý yêu cầu của người dân, doanh nghiệp trong một số lĩnh vực cấp Phiếu lý lịch tư pháp, đăng ký giao dịch bảo đảm, nhận con nuôi, bồi thường nhà nước chưa được xây dựng hoặc hoạt động thiếu nhịp nhàng, chặt chẽ, có công tác còn gặp nhiều khó khăn.
Hãy gọi tới sdt 0965 15 13 11  khi có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc nào liên quan tới Tư vấn nhận con nuôi hay những vấn đề hôn nhân khác.

Thủ tục xác nhận quan hệ ruột

Hiện nay em có nhu cầu đi du học, và bác em sẽ là người bảo lãnh cho em. Dù thế, ba em đã qua đời và giấy khai sinh cũng không còn, do đó rất khó  để chứng nhận mối qua hệ giữa em và bác.
Luật sư cho em hỏi trong trường hợp này mình có cách nào để làm Thủ tục xác nhận quan hệ nhân thân này không ạ! Thủ tục và hướng làm như thế nào? Mình có thể nhờ địa phương xác nhận không?
Em cảm ơn luật sư!
Sau đây là nội dung tư vấn của luật sư:
Chào bạn!
Với vướng mắc của bạn chúng tôi xin đưa ra Các ý kiến tư vấn như sau:
Hiện nay luật pháp không quy định cụ thể về việc trình tự thủ tục xác nhận quan hệ nhân thân mà tùy vào từng trường hợp để giải quyết.
Trường hợp của bạn, để xác minh quan hệ bác ruột và cháu có thể liên hệ Ủy ban nhân dân cấp xã nơi bạn đang cư trú để được hướng dẫn Các thủ tục cần thiết bởi Ủy ban nhân dân cấp xã chính là cơ quan có thẩm quyền cấp giấy xác minh này.
Để được cấp giấy chứng nhận, bạn và bác bạn phải đưa ra Các căn cứ để chứng nhận mối quan hệ, có thể là giấy khai sinh của bác bạn có tên ông bà, cũng là người đã trực tiếp đẻ ra bố bạn. Giấy xác minh của khối xóm, cơ sở về mối quan hệ anh em ruột thịt giữa bố bạn và bác bạn hoặc liên hệ với cơ quan hộ tịch trước đây đã từng cấp giấy khai sinh cho bố bạn để xin xác nhận về những thông tin được nêu. Hoặc Các loại giấy tờ khác của bố bạn có phần tên của ông bà, một vài loại giấy tờ của ông bà có phần ghi tên một vài con để đối chiếu với giấy khai sinh và một số giấy tờ có liên quan của bác bạn. Bởi vì không có quy định rõ ràng  với thủ tục xác nhận quan hệ nhân thân  nên phần lớn Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ căn cứ vào tình hình trên thực tế và Các cơ sở mà bên xin xác nhận cung cấp để quyết định việc có xác nhận mối quan hệ đó hay không.
Mong rằng thông tin tư vấn có thể giải đáp phần nào thắc mắc của bạn.
Nếu cần tư vấn thêm vui lòng gọi 0965 15 13 11 để gặp luật sư hay truy cập mục hỏi đáp luật pháp để tìm hiểu thêm.

Một số điều quan trọng cặp đôi đã ly dị khuyên người sắp kết hôn

Một vài lời khuyên của các cặp đôi từng chung sống và đã ly hôn nhau có thể cứu cánh kịp thời cho mối quan hệ bạn đang có hoặc đối với một vài cặp đôi sắp Đăng ký kết hôn với người nước ngoài hay đăng ký kết hôn với người Việt Nam.
Phần lớn các vấn đề bạn cần nhận thức cao trong mối quan hệ của mình đó là sự chia sẻ, thông cảm và về tài chính.
1. Hiệp định hôn nhân là điều cần thiết
Có thể khó khăn cho bạn khi phải đề cập với vợ hay chồng mình về 1 văn bản hiệp định hôn nhân. Bởi nó liên quan tới vấn đề niềm tin. Tuy thế hãy suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này. Vì Hiệp định hôn nhân sẽ bảo vệ quyền cá nhân và tài sản trước cưới của 2 bạn theo thỏa thuận giữa hai người mà không cần đưa vấn đề ra luật pháp.
Hoặc nó phù hợp với những cá nhân có tài sản gia đình hay công việc kinh doanh riêng của gia đình cần được bảo vệ, hay liên quan tới những khoản nợ mà cá nhân đó đang phải gánh để đảm bảo trách nhiệm giữa 2 vợ chồng là có giới hạn chứ không nhất thiết phải theo pháp luật trên giấy đăng ký kết hôn và phân chia tài sản hoặc trách nhiệm ngang bằng nhau.
Hiệp định hôn nhân sẽ giúp bạn có sự thỏa thuận công bằng và thẳng thắn với người kia để tránh một số mâu thuẫn không cần thiết trong cuộc sống vợ chồng sau này. Hoặc liên quan đến vấn đề giải quyết nếu như 2 bạn quyết định li dị sau này. Mọi sự chuẩn bị trước đều là điều cần thiết.
2. Không tranh cãi về tiền bạc
Đúng hơn nữa là bạn cần thỏa thuận về tiền bạc hay thống nhất cách chi tiêu trước khi kết hôn. Để tránh những mâu thuẫn không cần thiết phát sinh trong cuộc sống vợ chồng. Tiền bạc rất quan trọng Dù vậy tranh cãi về vấn đề này với người bạn đời sẽ là không khôn ngoan. Điều này chỉ làm tình cảm của cả 2 căng thẳng và khó chịu. Hãy bình tĩnh cùng nhau bàn bạc và tìm cách tháo gỡ khó khăn. Kể cả khi bất đồng ý kiến, bạn cũng phải nhẫn nhịn và mềm mỏng. Chồng bạn sẽ rất hài lòng về người vợ điềm tĩnh và giỏi thu vén việc nhà.
3. Đừng tiêu cực
Suy nghĩ tiêu cực không bao giờ giúp bạn thoát khỏi khó khăn. Trong tất cả các trường hợp, bạn cần bình tĩnh để suy nghĩ và phân tích vấn đề để tìm cách giải quyết, hãy ném khỏi tâm trí thái độ bất mãn bực dọc. Hạn chế làm tình hình căng thẳng hơn bởi khi nóng nảy, bạn sẽ đánh mất nhiều thứ và không bao giờ lấy lại được.
4. Tin tưởng lẫn nhau
hai vợ chồng bạn sẽ gần nhau hơn trước tất cả các khó khăn trong cuộc sống khi luôn tin tưởng vào tình yêu và hôn nhân. Tất cả mâu thuẫn sẽ dễ dàng được hóa giải nếu 2 người thương yêu và dành niềm tin tuyệt đối cho nhau trong mọi hoàn cảnh nếu không bạn sẽ dễ dàng dẫn nhau ra tòa làm Thủ tục ly hôn đấy
5. Thời gian bên nhau
Đây là điều quan trọng và rất cần thiết để hâm nóng tình yêu vợ chồng mà bạn không nên xem nhẹ. Đừng để công việc, cuộc sống bộn bề hoặc bất cứ điều gì khác phá hỏng một vài giây phút như thế.
6. Chia sẻ sở thích
Ép buộc chàng phải theo mọi sở thích của bạn là việc làm của người vợ không khéo léo. Và cũng đừng để anh ấy bắt bạn làm một vài điều mà bạn không muốn. Việc này vô cùng dễ gây mâu thuẫn giữa vợ và chồng. Trong gia đình, nên chia sẻ với nhau mọi điều, kể cả sở thích. Chính vì vậy, hãy làm một số việc mà cả bạn và anh ấy đều thích thú để làm tăng gia vị cuộc sống và thay đổi không khí giữa hai người.
7. Không trao đổi trước khi 1 trong 2 nói to tiếng hơn
Đôi khi các cuộc cãi vã và mâu thuẫn gia đình bắt nguồn từ chuyện rất nhỏ trong trao đổi. Điều đó thực sự không cần thiết khiến cho tình trạng căng thẳng giữa hai vợ chồng. Một khi căng thẳng xảy ra sẽ bắt đầu các suy nghĩ tiêu cực và bạn cảm thấy cuộc hôn nhân của mình thật tồi tệ.
Tình yêu giữa 2 vợ chồng sẽ ngày càng giảm sút và sự tôn trọng nhau cũng dần dần thay thế bằng sự tức giận và thù hận nhau.
Vì thế hãy dừng trao đổi trước khi 1 trong 2 có dấu hiệu nói to tiếng, cho dù sự việc đúng sai thuộc về ai thì cũng không có ý nghĩa là hòa khí của 2 vợ chồng.

Khó tránh tình trạng ly hôn xanh khi chỉ có tình yêu

Chưa kịp tìm hiểu, chưa chuẩn bị kĩ càng cho đời sống gia đình, họ-những người trẻ thành vợ chồng chẳng có gì ngoài hành trang là sự si mê lẫn nhau.
tới khi khó khăn, sợi dây tình cảm gắn kết 2 vợ chồng không đủ mạnh để giúp họ vượt qua hoàn cảnh và “ly hôn xanh” là kết cục không tránh khỏi.

Chỉ yêu thôi, liệu đã đủ?
Mới “góp gạo thổi cơm chung” được gần nửa năm, Thanh Loan và Thành Nhân (Quận 3, Tp.HCM) đã dắt nhau ra tòa làm Thủ tục ly hôn với lí do không hợp. Loan kể, vừa mới hết tuần trăng mật nhưng cô đã có ý định ly dị chồng bởi vì những thói quen sinh hoạt cá nhân bừa bãi của Nhân. Đi làm về, Nhân cứ bạ đâu quăng đồ đó rồi gác chân ngồi lướt web, chẳng giúp đỡ vợ được gì. “Kinh khủng” hơn, 3 ngày Nhân mới tắm một lần, trong khi Loan thì không chịu được bẩn. Từ chuyện vệ sinh thân thể tới chuyện phân chia làm việc nhà, hai vợ chồng son cứ “mặt nặng mày nhẹ” suốt ngày không ai nhường ai.
Trong khi ấy, Nhân cũng có lí do “thuyết phục” không kém: “Cô ấy chỉ nấu ăn một số món mình thích còn không quan tâm xem chồng muốn gì. Nhà bố mẹ chồng cách có 30 phút đi xe tuy vậy mấy tuần không chịu về, mỗi lần bảo gọi điện hỏi thăm thì tỏ vẻ khó chịu. Đã là vợ thì phải lo việc nội trợ, đằng này cô ấy cứ rạch ròi phân chia. Chừng đó việc nhỏ không làm được thì sau này có con làm sao cô ấy lo nổi?”
Cán bộ hoà giải khuyên họ nên suy nghĩ lại, vì đó không phải là những nguyên nhân quá lớn để ly hôn tuy nhiên cả Loan và Nhân đều nhất quyết làm Thủ tục ly hôn thuận tình.
Còn chuyện tình của Minh Thư và Sĩ Hùng (Bình Chánh, Tp.HCM) lại kết thúc bởi một vài nguyên nhân khác. Thư là sinh viên một trường Đại học có tiếng ở Tp.HCM, trong một lần đi dã ngoại, Thư trúng “tiếng sét ái tình” với Hùng, đang là nhân viên pha chế một quán cà phê. Ngay từ khi biết chuyện, bố mẹ cô đã hết sức phản đối, phần vì Thư chưa ra trường, phần vì Hùng không được học hành đến nơi tới chốn. tuy nhiên càng bị cấm đoán, đôi trẻ lại càng quấn quýt nhau hơn. Để bố mẹ đồng ý, Thư còn quyết định có thai để đẩy hai nhà vào “sự đã rồi”. 2 người thuê nhà sống với nhau, tự đi đăng ký kết hôn và tuyên bố “sẽ tự nuôi nhau, không cần bố mẹ phải lo lắng”.
dù vậy giấc mơ tình yêu chỉ kéo dài được nửa năm, Thư phải bỏ học để sinh con. Đồng lương của Hùng chỉ đủ trang trải tiền nhà, tiền ăn uống, trong khi còn biết bao nhiêu chi phí để trang trải. Tình yêu màu hồng tan biến và hai người cứ nhìn thấy nhau là cãi cọ, chửi mắng nhau thậm tệ. Cuối cùng, Thư quyết định làm Thủ tục ly hôn đơn phương, 1 mình ôm con về xin bố mẹ tha thứ.
Khác hoàn toàn với Thư, Tuyết Nhung sinh ra trong một gia đình giàu có, bố mẹ làm ăn buôn bán, tiền tiêu chẳng hết. Mới 19 tuổi, cô lấy chồng, cũng là một thiếu gia có tiếng. 2 vợ chồng được bố mẹ mua cho căn hộ chung cư cao cấp chẳng thiếu thứ gì. mặc dù vậy lấy vợ được 1 năm, chồng Nhung lại quay về với một vài cuộc nhậu nhẹt, đàn đúm thâu đêm ở nhà hàng, quán bar. Giận dỗi, Nhung bỏ về nhà bố mẹ đẻ, cũng là lúc cô phát hiện mình mang bầu. hai tháng mà chồng cô cũng không thèm đến để xin lỗi, đón vợ về. Hôn nhân vừa bắt đầu đã có dấu hiệu tan rã.

Thừa tình yêu, thiếu kỹ năng
Ly hôn xanh là khái niệm chỉ các cuộc hôn nhân sớm nở tối tàn, kết thúc nhanh  sau đám cưới khi cả vợ lẫn chồng còn đang rất trẻ.
Theo TS tâm lý Đinh Đoàn, tỉ lệ “ly hôn xanh” tăng nhanh trong một số năm qua. Điều đáng nói ở đây là có tới 70% nữ giới là người đứng đơn ly hôn.
Còn theo các chuyên gia tâm lý khác, có những nguyên nhân dẫn đến đổ vỡ, thứ nhất là do tới với nhau quá vội vã, mới chỉ rung động, có xúc cảm chứ chưa phải tình yêu.. Thứ hai là cái tôi cá nhân quá lớn, mỗi khi mâu thuẫn, không ai chịu đặt mình vào vị trí người khác để thấu hiểu và thương nên chỉ nhìn thấy điểm xấu của đối phương.
Ly hôn xanh ngày nay thậm chí còn diễn ra khá phổ biến ở các người đã có thừa độ tuổi được phép kết hôn và trưởng thành một cách đúng nghĩa về kinh nghiệm sống. Và trên một vài nẻo đường rạn nứt của hôn nhân, đôi khi còn có cả bi kịch của sự hoàn hảo, khi sự hoàn hảo sẽ có lúc khiến người ta cảm thấy mệt mỏi bởi vì lúc nào cũng phải sống gồng lên vì ánh mắt ngưỡng mộ của người khác.
Ly hôn là một cách giải thoát khi cuộc hôn nhân lâm vào bế tắc, tuy nhiên, thực tế cho thấy rất nhiều cuộc hôn nhân đáng lẽ ra có thể được cứu vãn bởi mâu thuẫn chưa đến mức cực điểm, nếu không muốn nói là quá bình thường. Hơn nữa, khi đã chia tay, tuy vậy phương pháp chung sống không thay đổi và không có kỹ năng hàn gắn khi xảy ra xung đột, thì có gì đảm bảo bạn sẽ không đi vào vết xe đổ?
chính vì vậy, nếu có thể, hãy cố gắng hết mức để hàn gắn. Hãy để cho đối phương và cả bản thân mình có thời gian suy nghĩ, chiêm nghiệm lại. Hãy tập tha thứ. Khi con người biết ân hận và cảm động trước sự rộng lượng, họ có thể làm tất cả để đáp lại. Còn nếu đã nỗ lực đến cạn sức mà tình hình vẫn không thay đổi, lúc đó hãy tính đến chuyện đường ai nấy đi.
Để tránh bi kịch ly hôn xanh, đối với người trẻ, một trong những điều kiện tiên quyết để đi đến hôn nhân là hai bạn trẻ phải độc lập về tài chính, có công ăn việc làm ổn định. Lao động không chỉ để kiếm tiền chăm lo cho cuộc sống chung mà còn là môi trường rèn luyện để mỗi người lớn lên, có nhân cách, đạo đức, biết cư xử.
Tình yêu thường làm “mù” phương hướng, thường xoa dịu mâu thuẫn nên bạn trẻ hay ảo tưởng mâu thuẫn đã được giải quyết khi làm lành bằng hoa tươi, nến thơm. Nhưng sự thực, những rắc rối nhỏ sẽ tích tụ thành mâu thuẫn lớn và bùng nổ, tàn phá tình yêu và cuộc sống của mỗi người nếu như chúng ta không có kỹ năng giải quyết.
Việc sống độc lập, đồng cam cộng khổ trong cuộc sống cả về tinh thần cũng như vật chất sẽ giúp bạn trẻ hiểu được hôn nhân là gì. Nếu không vươn lên, không tự lập, không đoàn kết nhất trí, quá ỷ lại vào bố mẹ… họ sẽ thất bại.

Hôn nhân nghẹt thở

Hôn nhân đã thành trò may rủi và ngày nay tỷ lệ may rủi còn cao hơn  trước.
Khi thống kê nguyên nhân vì sao hôn nhân ngày nay lại cực đoan ở cả hai phía hơn ngày trước, nhà tâm lý xã hội Eli Finkel đã tìm ra một số điều khá thú vị.
Hôn nhân nghẹt thở
Finkel là giáo sư tâm lý xã hội của ĐH Northwestern và còn được nhiều người biết đến vì đang phát triển 1 “cách thức cứu vãn hôn nhân” đơn giản nhưng đầy bất ngờ, chỉ mất tầm… 21 phút/năm.
Finkel làm việc với một số cộng sự ở Phòng nghiên cứu Mối quan hệ và Động lực ở Northwestern và công bố các văn bản mà họ cho là “hình mẫu bóp nghẹt hôn nhân tại Mỹ”.
Một trong các văn bản này giải thích tại sao – so với những thế hệ trước – những cặp đôi cảm thấy khó giúp cho hôn nhân của mình thăng hoa.
Câu trả lời đơn giản là một số cặp đôi ngày nay mong chờ nhiều hơn ở hôn nhân. Khi sự mong đợi này không được thỏa đáng, nó sẽ từ từ bóp nghẹt rồi cuối cùng kết thúc cuộc hôn nhân.

Dịch vụ tư vấn ly hôn

Tư vấn ly hôn thuận tình

Tư vấn ly hôn đơn phương
3 hình mẫu hôn nhân
Finkel đã tóm tắt nghiên cứu mới nhất của mình về hình mẫu trong hôn nhân ở tạp chí The New York Times, trong đó thảo luận 3 hình mẫu riêng biệt mà những nhà tâm lý quan tâm:
– Hôn nhân giấy tờ (kể từ ngày lập quốc tới năm 1850).
– Hôn nhân bạn đời ( kể từ năm 1851 đến 1965).
– Hôn nhân tự quyết (tính từ 1965 tới nay).
Trước 1850, người ta bỏ qua tình yêu mà lấy nhau đa phần để có cái ăn, chỗ ở và để che chở cho nhau. Con người chỉ cần có chút tình cảm với người bạn đời là đủ.
Mặc dù vậy, vào thế kỷ XX thì suy nghĩ này đã thay đổi khi ngày càng có nhiều người bỏ ruộng đồng lên TP làm ăn để có đồng lương cao hơn và làm việc ít giờ hơn. Họ sống thoải mái hơn và có nhiều thì giờ hơn cho nên bắt đầu để ý đến nhu cầu có người đi cùng suốt cuộc đời, gọi là bạn đời và tình yêu. Nhưng cái suy nghĩ trái với văn hóa vào những năm 1960 đã dẫn người Mỹ đến việc chỉ xem hôn nhân là cái gì đó có hay không có cũng được.
Hôn nhân ngày nay
Điều trên đưa chúng ta tới với hình mẫu hôn nhân ngày nay – hôn nhân tự quyết – nghĩa là người Mỹ chọn bạn đời không chỉ dựa vào cảm tình mà còn phải đáp ứng được yêu cầu cá nhân.
Nhóm của Frinkel đã kết luận: “Vì người Mỹ đến với hôn nhân là để đáp ứng nhu cầu của bản thân cho nên tỉ lệ hôn nhân không đáp ứng đủ nhu cầu của họ gia tăng và làm tăng sự hụt hẫng trong hôn nhân”.
Bí quyết để cuộc hôn nhân bền vững
Vậy thì bí quyết nào để có hôn nhân bền vững và thăng hoa. Dưới đây là các lời khuyên:
· Đừng chỉ nhìn hôn nhân ở cái nhìn thỏa mãn bản thân. Ngoài người bạn đời ra thì còn nhiều điều khác có thể đáp ứng bạn, đó là bạn bè, sở thích, công việc.
· Nếu muốn nhận nhiều từ cuộc hôn nhân thì bạn phải cho  nhiều, nghĩa là để có thể đáp ứng nhu cầu cao của bản thân thì cả 2 phía phải dành nhiều thời gian cho nhau.
· Và nếu không có cái nào trên đây có vẻ hợp lý thì đừng đòi hỏi quá nhiều ở cuộc hôn nhân.
Những nhà nghiên cứu khác, ví dụ nhà xã hội học Jeffrey Dew, ủng hộ quan điểm: Dành thời gian cho nhau là nhân tố quan trọng cho 1 cuộc hôn nhân bền vững. Dew là giáo sư ĐH Virginia, nhận định rằng người Mỹ vào năm 1975 dành trung bình 35 giờ mỗi tuần bên người bạn đời của mình, trong khi vào năm 2003 chỉ có 26 giờ. Năm 1975, một số cặp vợ chồng có con dành 13 giờ bên nhau, trong khi vào năm 2003 chỉ còn có 9 giờ. Tỉ lệ ly hôn ở Mỹ là 32,8% năm 1970 và là 49,1% vào năm 2000.
Không phải cứ dành ít thời gian cho nhau thì sẽ dẫn đến ly hôn, hay những cặp dành nhiều thời gian bên nhau thì sẽ hạnh phúc, mà ý của Finkel ở đây là mong chờ quá cao vào cuộc hôn nhân mà đầu tư quá ít vào nó thì sẽ giết chết cuộc hôn nhân.